Molnár Ilona bejegyzett okleveles könyvvizsgáló

 

Szakmai kompetenciák
 

A vállalkozást Molnár Ilona alapította, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által bejegyzett, aktív könyvvizsgáló.
Megfelelő képzettséggel, szakmai tudással és sok éves tapasztalattal rendelkezik a mikro és kisvállalkozói körbe tartozó vállalkozások könyvvizsgálatában és könyvelésében, valamint a társasházak ellenőrzésében. Társasházban lakóként ismeri azok mindennapi problémáit. Rendelkezik társasházkezelői OKJ-s szakvizsgával is, valamint több éves SZVB tagsággal egy rendkívül sok problémával küzdő, 300 albetétes társasházban.
Munkánk során legfontosabb szempont a megbízhatóság, precizitás és a korrekt partnerség. Szakmai tudásunk, tapasztalataink bővítését segítik a rendszeres továbbképzéseken, konzultációkon, előadásokon, konferenciákon való részt vételek, valamint a szakmai írott sajtó (jogszabályok, állásfoglalások, hírek) folyamatos követése.
Célunk, hogy hosszú távú és jó munkakapcsolatot alakítsunk ki ügyfeleinkkel.
Ha Ön ezt keresi, és Ön is megbízható, precíz és korrekt tud lenni, akkor tegyen azért, hogy vállalkozását vagy társasházát mielőbb partnereink között üdvözölhessük!

 

Könyvvizsgálat, gazdasági ellenőrzés segítése
 

A gazdálkodó szervezetek részére a kötelező könyvvizsgálatot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény írja elő.
Ilyen kötelezettség esetén a könyvvizsgáló személyéről és mandátumának időtartamáról a taggyűlés dönt, az adatokat a cégnyilvántartásba is be kell jegyeztetni. A könyvvizsgálót az üzleti év mérlegfordulónapja előtt meg kell választani.
Ha könyvvizsgálót választ vagy bíz meg a gazdálkodó, akkor a könyvvizsgálatot a mandátum lejártáig akkor is el kell végezni, ha az nem kötelező.
A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gazdálkodó által az üzleti évről készített beszámolót a számviteli törvény előírásai szerint állították össze, ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.
Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot kizárólag a Magyar Könyvvizsgálói Kamarában bejegyzett könyvvizsgáló, illetve nyilvántartásba vett könyvvizsgáló társaság végezhet.
Általános esetben kötelező a könyvvizsgálat, ha a vállalkozó éves nettó árbevétele az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában meghaladta a 200 millió forintot, valamint a foglalkoztatottak átlagos létszáma – szintén a két év átlagában - az 50 főt.
A könyvvizsgálónak minden téren függetlennek kell lennie megbízójától.

Társasházak könyvvizsgálatát (a gazdasági ellenőrzés segítését) a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény írja elő. Az 51/A. § értelmében ha a közösség éves pénzforgalma meghaladja a húszmillió forintot vagy az alapító okirat szerint külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma meghaladja az ötvenet, a számvizsgáló bizottság, illetőleg az ellenőrzési jogkör gyakorlója feladatellátásának segítésére gazdasági ellenőrzést segítő személyt kell igénybe venni. Gazdasági ellenőrzést segítő személy a számvitelről szóló törvény szerinti könyvviteli szolgáltatás elvégzésére jogosult szolgáltató vagy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező és regisztrált személy lehet.

 

Könyvelés, bérszámfejtés
 

A jó könyvelővel szemben támasztott talán legfontosabb követelmény az adójogszabályok folyamatos, naprakész ismerete, értelmezése. A könyvelők számára a bizonylatok rögzítése minimális szakértelemmel és némi kézügyességgel ma már nem jelenthet komoly problémát. Annál nagyobb kihívást jelent, hogy el tudjanak igazodni a folyamatosan változó, nehezen értelmezhető (esetlegesen értelmezhetetlen és értelmetlen) jogszabályi dzsungelben, megértsék és megfelelően alkalmazzák a jogszabályokat, megtalálják és megfelelően kitöltve, határidőben benyújtsák a bevallásokat. (Csak zárójelben említeném meg, hogy 2013-ban a NAV felé benyújtandó bevallásokból több mint 160 féle volt. Plusz a beszámolók, IRM nyomtatványok, munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos papírok….. Több bevallás terjedelme meghaladja a 15-20 oldalt, kitöltési útmutató esetenként a 100-150 oldalt.)

A bérszámfejtés szintén sokrétű, nagy odafigyelést igénylő munka. Elengedhetetlen követelmény az adó- és járulékfizetéssel kapcsolatos jogszabályok ismerete, különbségtétel az egyes jogviszonyok között. Mivel a biztosítási jogviszony létesítését a foglalkoztatás megkezdése előtt be kell jelenteni, ezért elengedhetetlen vagy az ügyfél részéről történő bejelentés, vagy a bérszámfejtés részére megfelelő időben szolgáltatott, teljes körű információ (ebbe semmiképpen sem tartozik bele az előző este 5 után küldött e-mail).